Jakub Pok a Škola paměti

Občas si lidé myslí, že paměťové techniky jsou jen taková legrácka, jak si zapamatovat maximálně nákup. Kurzy trénování paměti ale nemusí být jen o tréninku paměti a mozku, což je samozřejmě výborné jako prevence Alzheimera a dalších onemocnění. Lektor Jakub Pok vás na svých kurzech trénování paměti naučí vyzkoušené paměťové techniky, které mají naprosto konkrétní praktické použití. Na posledním pokročilém kurzu Školy paměti se Jakub Pok jako vždy ptal absolventů základního kurzu, na co techniky nejvíce využívají. Příkladů byla celá řada a je krásné, že každý používá paměťové techniky právě na to svoje.

Něco jiného si potřebuje pamatovat student medicíny, analytik nebo třeba asistentka generálního ředitele. Každému také dělá problémy něco jiného. Někdo si například vůbec nepamatuje čísla, druhý s nimi nemusí mít žádný problém, ale zaboha si nemůže zapamatovat jména nebo třeba slovíčka. Konkrétních použití paměťových technik jsme již od účastníků kurzů slyšeli stovky, pojďte se podívat, co zmiňovali účastníci pokročilého kurzu trénování paměti v Brně.

Silva například přišla s tím, že techniky nejvíce používá na telefonní čísla. Účastnice všech kurzů Školy paměti včetně kurzu jazykového, Daniela, vyučuje němčinu, takže se s dětmi učí slovíčka pomocí metody slovíček v příbězích. Při vytváření příběhů pro zapamatování slovíček se prý s dětmi v hodinách hodně nasmějí a slovíčka si pamatují mnohem lépe.

Kromě toho techniky používá také pro zapamatování jmen. Zapamatovat si v září všechny žáky bez techniky není žádná legrace a stresuje to mnoho učitelů. Daniela zmínila, že má teď respekt také před ostatními žáky, protože si pamatuje i jména dětí, která neučí. Jaké je pak překvapení žáčka, na kterého cizí paní učitelka na chodbě zavolá: „Tondo, pojď do třídy, už zvonilo!“. Takovou paní učitelku Tonda raději hned poslechne :-)

Michael jakožto právník nejvíce používá techniku na čísla, díky které si pamatuje různá IČ společností a paragrafy. Další účastník Michal je projektový manažer, který často pracuje s velkým množstvím čísel a ta si potřebuje rychle uložit do paměti a zapracovat do různých tabulek. Jak jinak než pomocí Master systému – geniální techniky na zapamatování čísel, kterou se učíme na základním kurzu a účastníci pokročilého kurzu už ji k velké spokojenosti Jakuba Poka ovládali naprosto dokonale.

Studentka práv Karolína mile překvapila lektora a ohromila ostatní účastníky tím, že má vytvořenou 950bodovou paměťovou cestu, kam si ukládá texty na zkoušky a státnice.

Účastnice Hana zase vyprávěla, jak své vrstevníky šokovala více než hodinovou přednáškou o Argentině včetně jmen a různých letopočtů. Jak dokázala souvisle vyprávět a zapamatovat si všechny letopočty? Prostě si jen v průběhu vyprávění pohodově „mentálně procházela“ svou paměťovou cestu, na kterou si všechny informace uložila. Takže opět díky metodě paměťových cest, kterou po základním kurzu potrénovala v našem oblíbeném programu 21 dní po kurzu, a pak už jen stačilo vše používat v praxi.

No a v neposlední řadě tady máme účastnici Janu, která zmínila, že paměťové techniky používá hlavně na to, aby mohla vytáčet své podřízené, když ji naštvou a něco zapomenou:-) Ona nezapomene. Opět jsme u toho, že díky paměťovým technikám lidé získávají přirozený respekt, ať už před svými podřízenými, žáky, vrstevníky či sami před sebou. A jak já rád říkám: Dobrá paměť je zkrátka základem úspěchu!

Moc nás těší, že účastníci techniky dál používají a na Školu paměti máme jen ty nejlepší recenze. Hodně účastníků píše do dotazníku po skončení kurzu, že je jen mrzí, že techniky neznali dříve, ušetřili by si tím spoustu práce.

Jsme rádi, že se nám paměťové techniky daří šířit ve společnosti také díky knize Jakuba Poka Jak se naučit 100 slovíček za hodinu, kterou vydalo nakladatelství Grada. O knihu je takový zájem, že se z ní stal bestseller! O techniky se také začaly stále více zajímat školy a poptávají školení pro učitele. Naše účastnice Daniela je skvělým příkladem toho, že pokud učitel zakomponuje do výuky paměťové techniky, děti mají skvělé výsledky a ještě je učení baví!

Paměťové techniky mají také jednu obrovskou výhodu. Ve srovnání s nudným biflováním jsou nejen mnohem efektivnější, ale hlavně zábavnější. Při vymýšlení absurdních příběhů a asociací se účastníci kurzů a školení hodně pobaví. I proto jsou kurzy trénování paměti vítaným zpestřením firemních teambuildingů. Takový teambulding v Praze, v Brně nebo kdekoli mimo firemní prostředí, kde šéf spolu se zaměstnanci vymýšlí, jak co nejvtipnějším způsobem spojit kabel a velblouda, což je již taková klasika Jakuba Poka pro prvotní rozhýbání fantazie nebo si představují panenku, které se zvětší ňadra a stane se z ní Dolly Buster, aby si zapamatovali anglické slovíčko doll, je opravdu stmelující.

DOBRÁ PAMĚŤ - ZÁKLAD ÚSPĚCHU

Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme, přestáváme existovat, naše minulost je vymazána. A přece věnujeme paměti jen málo pozornosti, kromě případů kdy nás opustí. Děláme strašně málo k jejímu procvičení, živení, posilování a ochraně.

Mark Twain

Naše články o paměťových technikách


Copyright © 2019 2000 SLOVÍČEK | info@2000slovicek.cz

Aplikaci s vytvořil Jakub Vančišin